o mnie

O MNIE

Warszawianin od urodzenia.
Doświadczony samorządowiec, radny wielu kadencji warszawskiego samorządu, zasiadał m.in. w Radzie Powiatu Warszawskiego i Radzie m.st. Warszawy.

Doskonale zna ustrój, sposób zarządzania oraz problemy miasta. Przewodniczył m.in. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy. Był również współinicjatorem wprowadzenia „Biletu Seniora” w transporcie publicznym oraz rozwijania programu budownictwa komunalnego.

W minionej kadencji samorządu szczególnie zaangażowany w pomoc bezdomnym zwierzętom i ich dobrostanowi w Schronisku na Paluchu. Między innymi z jego inicjatywy powstanie nowa kociarnia dla schroniska. Członek Rady Dialogu Społecznego Schroniska na Paluchu.

Współautor stanowiska Komisji Ochrony Środowiska Rady Warszawy sprzeciwiającego się likwidacji Rodzinnych Ogródków Działkowych.

Sekretarz Generalny partii Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej.
Prywatnie pasjonat historii, podróży, przyrody i fotografii.

miejsce
Moje priorytety to:

Bezpieczeństwo:

w komunikacji miejskiej, na drogach, na osiedlach. Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego, patrole ponadnormatywne policji w miejscach zagrożenia, doświetlanie i przebudowa przejść dla pieszych.

Dostęp do ochrony zdrowia:

Rozbudowa i modernizacja placówek POZ, modernizacja szpitali oraz przychodni przyszpitalnych, dalszy rozwój programów profilaktycznych.

Pomoc bezdomnym zwierzętom:

Rozwijanie programu opieki nad zwierzętami, w tym dożywianie, bezpłatna sterylizacja, kastracja oraz czipowanie. Modernizacja Schroniska na Paluchu.

NIE NARZEKAM, DZIAŁAM!

Napędza mnie energia muzyki rockowej.
Działam ponad podziałami dla konkretnych spraw.

 • Wszystko
 • Liderzy
 • Spotkania
 • Prywatnie
Tomasz SYBILSKI

sybilski dla Warszawy

 • DLA TARGÓWKA
  • • Zwiększanie bazy oświatowej i remonty boisk.
  • • Więcej zieleni przy ulicach, kanałkach, w parkach.
  • • Rozwój instytucji kultury.
  • • Zaplanowanie pociągnięcia linii metra z Bródna przez Żerań do Marymontu.
 • DLA PRAGI
  • • Dalszy rozwój programu rewitalizacji.
  • • Poprawa bezpieczeństwa.
  • • Rozwój budownictwa TBS.
  • • Dokończenie Trasy Świętokrzyskiej.
kontakt
miejsce

POZNAJMY SIĘ

Masz pomysł na inicjatywę, spotkanie, działanie?
Jestem otwarty na Twoje propozycje i chętnie poznam Twoje sugestie.

Napisz do mnie: tomasz@sybilski.waw.pl

ŚLEDŹ MNIE

Znajdziesz mnie na profilu:


Facebook